CHÚNG TÔI - SMARTCHECK

Smartcheck là ứng dụng xác thực điện tử và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Khi sử dụng ứng dụng quý khách có thể tích lũy điểm khi mua sắm quét xác thực, lưu thông tin bảo hành, lịch sử mua hàng, thông tin sản phẩm dịch vụ được lưu trữ mãi mãi trong ứng dụng ngoài trừ bạn muốn xóa nó đi
CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ DO
SMARTCHECK CUNG CẤP
View all features

You can use this mobile template for:

  • Creating a mobile website
  • Creating a mobile web app
  • Creating a mobile native app (integrated with solutions like phonegap or cordova)
  • Works perfectly on tablets and desktop also
Buy it NOW!